Zondag 14.042019
Zondag 14.042019
toegang gratis
toegang gratis

De Doorbraak Achterhoek

Achterhoek Natuurlijk Groen
Zaal open: 15:00
Popzaal
Aanvang: 15:30
Genre: Special

Achterhoek Natuurlijk Groen
Dat vraag om duurzame landbouw en bescherming van biodiversiteit

Landbouw is wereldwijd de grootste economische ‘gebruiker’ van landoppervlak. Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar voedsel voor de groeiende wereldbevolking is ook de vraag naar landbouwgrond groot. Met de huidige intensieve productiemethoden komt de biodiversiteit onder druk te staan. Dat geldt zeker ook voor de Achterhoek.

Maar landbouw en biodiversiteit kunnen in de praktijk niet zonder elkaar. Er is sprake van synergie: agrarische productie benut de functies van biodiversiteit, terwijl de wijze van productie invloed heeft op het functioneren van het ecosysteem als geheel. Door landbouw in een breder perspectief te plaatsen en naast agrarische productie ook ander functies maatschappelijk te waarderen, kunnen we tot een robuust landbouwsysteem komen.

Dat vraagt om gezonde ideeën
De zesde Doorbraak-bijeenkomst richt zich daarom op de vraag: hoe kunnen wij de synergie tussen landbouw en biodiversiteit vergroten? Daarom gaan we tijdens deze bijeenkomst gezamenlijk op zoek naar mogelijke oplossingen. Welke mechanismen kunnen we in gang zetten om die gewenste synergie te bereiken? Samen met alle betrokken partijen willen we hierover praten. Van milieupartijen, wetenschappers, politici en betrokken burgers tot boeren en hun belangenverenigingen. Iedereen is van harte welkom!

Kortom: we nodigen je uit om hierover jouw ideeën te laten horen en in een open dialoog met mensen van gedachten te wisselen. Samen kunnen we zo nieuwe richtingen bedenken en concrete stappen zetten om een Doorbraak te forceren. De noodzaak daarvan is duidelijk.

Zo gaan we aan de slag
We hebben diverse gasten uitgenodigd om hun visie te delen. Maar we zijn net zo benieuwd naar jouw verhaal. Want in De Doorbraak kan iedereen meepraten en we sporen je aan om de dialoog aan te gaan. Dit kan leiden tot concrete stappen, acties, campagnes, initiatieven…. etc.

Heel graag tot ziens dus bij de zesde bijeenkomst op 14 april a.s.! De toegang is zoals altijd gratis.

• 15.00 uur Inloop
• 15.30 uur welkom en uitleg programma.
• Kennismaking tussen aanwezigen.
• Nico Wissing, landschapsarchitect, houdt een inleiding aan de hand van dia’s en deelt kennis over de gesteldheid van bodem, groen en landschap en geeft daar zijn mening over.
• Dialoog  / verzamelen ideeën
• Conclusie(s)
• 17.00 uur Borrel in het Schaftlokaal
• Aansluitend praten we gezamenlijk na in het Schaftlokaal met een hapje en een drankje.

Neem je opgeladen mobiel mee! Tijdens deze bijeenkomst kun je met je smartphone direct je ideeën zichtbaar maken.